Seminaris anteriors

Seminari cientificotècnic: Reproduïbilitat i replicabilitat de la investigació

D'un temps a ara s'han vingut posant de manifest amb bastant freqüència els problemes de reproduïbilitat i replicabilitat en la investigació científica que es ve desenvolupant. La desconeguda magnitud d'aquests problemes amenaça el coneixement científic, tal com actualment l'entenem, i qüestiona gran part d'aqueix coneixement que donem per vàlid sense cap qüestionament. En conseqüència, la literatura científica es troba amenaçada i plagada de resultats de dubtosa qualitat que altera el coneixement científic comú en el seu conjunt.

Seminari cientificotècnic: Biotecnologia de bactèries de la Rizosfera

En aquest seminari es presentaren els avanços en una de les dues línies d'investigació que desenvolupen el grup de bacteriologia "Biotecnologia de Bacteris de la Rizosfera".

Seminari extraordinari: "Tree-row-volume-based sprays for control of citrus diseases and pests"

Dijous 18 de juliol, a les 13:00 h., en el Saló d'Actes de l'IVIA, el Dr. Franklin Behlau (Fundecitrus (Araraquara - São Paulo, Brasil), impartirà el seminari "Tree-row-volume-based sprays for control of citrus diseases and pests" . Estan tots convidats.

Seminari cientificotècnic: Els contaminants emergents. Del medi ambient a la cadena alimentària.

La reutilització dels recursos hídrics no convencionals, particularment d'aigües residuals tractades, és una realitat en zones àrides i semi-àrides. La present en aquestes aigües de gran varietat de contaminants emergents (Ecs) fa necessari estudiar la seua potencial distribució, translocació i acumulació en els cultius per a garantir la qualitat dels aliments.

Seminari cientificotècnic: La gemma dorment. Factors que controlen l'eixida de latència en la bresquillera.

La majoria dels arbres fruiters durant els mesos freds d'hivern detenen el seu creixement i formen gemmes per a protegir els meristems vegetatius i florals de les condicions climàtiques adverses en un procés conegut com a latència. Encara que l'arbre es trobe visualment parat, dins de les gemmes tenen lloc diferents processos a nivell molecular.

Seminario cientificotecnic: Abordatges genòmics per a accelerar la millora de l'albercoquer

Els avanços en genòmica i bioinformàtica estan permetent transformar la millora genètica, des de la base de la millora ‘clàssica' centrada en el fenotipat cap a una millora ‘informada sobre ADN'. Això és d'especial interés en el cas de les espècies fruiteres, que presenten llargs períodes juvenils i alts requeriments d'espai entre altres característiques.

Seminario cientificotècnic: Inducció de defenses en planta front a patògens. La importància de una visió a dues bandes

És ben conegut que en la interacció planta-patògen hi ha una co-evolució que implica tant els mecanismes d'atac del patògen com els de defensa de la planta. El patògen sempre intentarà accedir als nutrients de la planta mentre que aquesta intentarà impedir-ho. L'estudi de l'acció dels compostos que preparen a la planta per a que tinga una resposta més ràpida i eficaç passa per conèixer tant la reacció de la planta com la del patògen.

Seminari cientificotècnic: Generant arbres millor adaptats a situacions d'estrés. Aplicacions de l'embriogènesi somàtica.

Un dels objectius del nostre grup d'investigació BIOFORA (Biotecnologia aplicada a espècies amb interés forestal i aromàtic) és la generació de plantes elit amb una millor adaptació a situacions d'estrés. Per a augmentar la resiliència estem abordant dos enfocaments: la clonació d'individus adults que mostren bones característiques d'adaptació en el seu hàbitat natural, i la generació de nous genotips mitjançant l'estimulació de respostes de defensa/adaptació induïda.

Seminari cientificotècnic: Les ferramentes CRISPR i les seues aplicacions en biotecnologia vegetal

Per a respondre de forma sostenible als desafiaments mediambientals, l'agricultura del segle XXI necessita de la millora genètica. Les tecnologies d'edició genòmica basades en CRISPR/Cas poden aportar eficiència i precisió addicionals a la millora, contribuint així a afrontar aquests reptes. En aquest seminari discutirem el funcionament de CRISPR/Cas i les seues aplicacions en agricultura.

Seminari científicotècnic: El “vegetarianisme” en Nesidiocoris tenuis. Explorant la segua fitofàgia per mitjà d'isolínies

L'ús de depredadors zoofitòfags s'ha incrementat en els sistemes agrícoles per al control de plagues per la seua habilitat per a persistir en els cultius tot i que els nivells de presa siguen baixos. És el cas d'espècies com Nesidiocoris tenuis, àmpliament utilitzat en plantacions de tomaca de la conca mediterrània. No obstant això, el mal que pot ocasionar en la planta sota certes condicions ha motivat l'interés per explorar la seua variació genètica amb la intenció de futurs plans de millorament genètic.

Mostrant 1 - 10 de 105 resultats
de 11