Seminaris anteriors

Seminario cientificotecnic: Abordatges genòmics per a accelerar la millora de l'albercoquer

Divendres 14 de juny, a les 13 h., en el Saló d'Actes de l'IVIA, la Dra. Elena Zuriaga, del Centre de Citricultura y Producció Vegetal de l'IVIA impartirà un seminari sobre les tècniques genòmiques que estan aplicant a la millor del albercoquer. Estan tots convidats.

Seminario cientificotècnic: Inducció de defenses en planta front a patògens. La importància de una visió a dues bandes

És ben conegut que en la interacció planta-patògen hi ha una co-evolució que implica tant els mecanismes d'atac del patògen com els de defensa de la planta. El patògen sempre intentarà accedir als nutrients de la planta mentre que aquesta intentarà impedir-ho. L'estudi de l'acció dels compostos que preparen a la planta per a que tinga una resposta més ràpida i eficaç passa per conèixer tant la reacció de la planta com la del patògen.

Seminari cientificotècnic: Generant arbres millor adaptats a situacions d'estrés. Aplicacions de l'embriogènesi somàtica.

Un dels objectius del nostre grup d'investigació BIOFORA (Biotecnologia aplicada a espècies amb interés forestal i aromàtic) és la generació de plantes elit amb una millor adaptació a situacions d'estrés. Per a augmentar la resiliència estem abordant dos enfocaments: la clonació d'individus adults que mostren bones característiques d'adaptació en el seu hàbitat natural, i la generació de nous genotips mitjançant l'estimulació de respostes de defensa/adaptació induïda.

Seminari cientificotècnic: Les ferramentes CRISPR i les seues aplicacions en biotecnologia vegetal

Per a respondre de forma sostenible als desafiaments mediambientals, l'agricultura del segle XXI necessita de la millora genètica. Les tecnologies d'edició genòmica basades en CRISPR/Cas poden aportar eficiència i precisió addicionals a la millora, contribuint així a afrontar aquests reptes. En aquest seminari discutirem el funcionament de CRISPR/Cas i les seues aplicacions en agricultura.

Seminari científicotècnic: El “vegetarianisme” en Nesidiocoris tenuis. Explorant la segua fitofàgia per mitjà d'isolínies

L'ús de depredadors zoofitòfags s'ha incrementat en els sistemes agrícoles per al control de plagues per la seua habilitat per a persistir en els cultius tot i que els nivells de presa siguen baixos. És el cas d'espècies com Nesidiocoris tenuis, àmpliament utilitzat en plantacions de tomaca de la conca mediterrània. No obstant això, el mal que pot ocasionar en la planta sota certes condicions ha motivat l'interés per explorar la seua variació genètica amb la intenció de futurs plans de millorament genètic.

Seminari cientificotecnic: És possible una postcollita de cítrics sense fungicides?

Les malalties de postcollita (podridures) dels fruits cítrics són una de les principals causes de pèrdues econòmiques per al sector. L'estratègia de control convencional es basa en l'aplicació en postcollita de fungicides químics de síntesi com l'imazalil, tiabendazol, pirimetanil u altres, que són efectius però presenten problemes importants de residus químics i legislació, de proliferació de soques fúngiques patogèniques resistents i d'inaccessibilitat a determinats mercats.

Seminario científico-técnico: Sustainable improvement

Sustainable intensification attempts to address the issues associated with food production by developing approaches that minimise environmental impacts. A key aspect of sustainable intensification is ecological intensification, approaches that enhance the ecology of agricultural landscapes which in turn supports production. In this seminar I will discuss various projects that I have recently been involved where I have used my background in plant ecology and habitat creation to deliver ecosystem services with a focus on pest regulation and pollination.

Seminario científico-técnico: El problema de la proteína en Europa ¿Es el cultivo de Camelina sativa la solución?

El cultivo de Camelina sativa se plantea como una posible fuente proteica más sostenible que la soja en alimentación animal. Los subproductos de la camelina (harina y torta de camelina) contienen entre un 30 y un 40% de proteína y podrían utilizarse como fuentes de proteína y aminoácidos en piensos de porcino y aves. Además, la torta podría enriquecer los productos animales en ácidos grasos omega-3.

Seminario científico-técnico: Bases moleculares del fotoperiodismo en pulgones: viendo la luz

Los pulgones se reproducen mediante partenogénesis cíclica siendo el fotoperiodo un factor ambiental clave en el proceso. En este seminario se repasan los progresos en la caracterización de las bases moleculares responsables del control del modo de reproducción en estos insectos.

Mostrant 1 - 10 de 100 resultats
de 10