Seminaris anteriors

Seminario científico-técnico: Bases moleculares del fotoperiodismo en pulgones: viendo la luz

Los pulgones se reproducen mediante partenogénesis cíclica siendo el fotoperiodo un factor ambiental clave en el proceso. En este seminario se repasan los progresos en la caracterización de las bases moleculares responsables del control del modo de reproducción en estos insectos.

Seminario científico-técnico: El control de los mosquitos en la práctica

El control de mosquitos requiere de la participación de los ciudadanos para complementar las actuaciones de la las Administraciones Públicas. Este seminario pretende aportar información útil sobre la biología, localización de sitios de cría y sistemas de control adecuados y accesibles en entornos privados/domésticos.

Seminario científico-técnico: La biodiversidad “funcional”: La importancia de las diferencias en rasgos entre especies sobre el funcionamiento de los ecosistemas

El viernes 22 de febrero, a las 13:00 h., en el Salón de Actos del IVIA, el Dr. Francesco de Bello (CIDE-CSIC) impartirá el seminario "La diversidad funcional: la importancia de las diferencias en rasgos entre especies sobre el funcionamiento de los ecosistemas". Están todos invitados.

Seminari cientificotècnic: Detecció i quantificació de l'agent de biocontrol de biocontrol Pantoea agglomerans CPA-2 aplicat en post-collita de cítrics

Divendres 15 de febrer, a les 13:00 h., en el Saló d'Actes de l'IVIA, la Dra. Lourdes Soto-Muñoz, de la Universitat Autònoma de Quéretaro (Mèxic) impartirà un seminari sobre l'agent de biocontrol Pantoea agglomerans CPA-2 aplicat en postcollita de cítrics. Estan tots convidats.

Seminario científico-técnico: Las Giberelinas y el control del número de óvulos y semillas en sistemas modelo y en especies de interés agronómico

La formación de óvulos y semillas es un proceso esencial en el ciclo vital de las plantas. El número de óvulos está determinado por una compleja red génica en la que participan factores transcripcionales y las vías de señalización hormonal. Nuestro grupo ha determinado por primera vez que las giberelinas, hormonas clave en el control del desarrollo, son reguladores en la determinación del número de óvulos y de semillas en sistemas modelo y en especies de interés agronómico.

Seminario científico-técnico: Viroids of hops

Hop production is challenged by numerous diseases and pest, among them 4 viroid species can infect and propagate in hop plants. Recently, we identified and confirmed Citrus bark cracking viroid as most devastating viroid disease causing severe hop stunt disease.

Seminari cientificotècnic: Anotació de genomes de plantes, virus i bactèries

L'abaratiment de la seqüenciació de DNA ha fet accessible l'assemblatge del genoma a tota mena d'espècies. Aquest fet està permetent aplicar els estudis de genòmica no solament organismes model sinó també a espècies d'interés agrícola i industrial. L'anotació és un dels primers punts d'entrada a la informació que emmagatzemen els genomes.

Seminari cientificotècnic: Creixement secundari en Arabidopsi, iuca i xop. De la ciència bàsica a la seguretat alimentària i energètica

El creixement secundari proporciona l'estabilitat i suport que necessiten les plantes per a créixer i és font d'una gran quantitat de biomassa en forma de fusta. En el nostre laboratori estudiem les bases genètiques i moleculars del control d'aquest procés, així com la seua aplicabilitat comercial en cultius i espècies forestals.

Seminari cientificotècnic: "Què ocorre dins d'una gemma latent de bresquillera?"

La latència hivernal en fruiters assegura la supervivència dels meristems vegetatius i reproductius durant l'estació freda i coordina la brotació uniforme quan es donen les condicions propícies. La transcriptòmica ens ha ajudat a conéixer alguns gens regulats en aquest període i a postular la seua participació en diferents processos associats a la latència.

Seminari extraordinari: Biological control of the invasive spotted wing drosophila. Status of the art and perspectives

The spotted wing drosophila, Drosophila suzukii, has become a key invasive pest of soft- and thinskinned fruit crops in its recently invaded regions of Europe and Americas. The aptitude to attack ripe fruits and the very wide host range of this pest call for non-chemical and area-wide management strategies.

Mostrant 1 - 10 de 91 resultats
de 10