Seminaris anteriors

Seminari cientificotècnic: La Fundació Todolí Citrus

Divendres 15 de novembre, a les 13:00 h., a la Sala d'Actes de l'IVIA, el Dr. Óscar Olivares Fuster, Director Tècnic de la Fundació Todolí Citrus, presentarà el projecte que dirigeix, el seu origen, objectius i activitats. Estan tots convidats.

Mesa de debat: És possible implementar una política de Open Access real i sostenible en l'IVIA?

Des de fa tres anys, en l'IVIA s'han promogut diferents iniciatives orientades a implantar una política de Open Access: creació d'un repositori, aprovació d'una Política Institucional d'Accés Obert, desenvolupament de procediments per a implementar-la, adhesió a la Declaració de Berlín, etc. No obstant això, aquestes iniciatives han produït un fruit escàs, i això ha portat al fet que la implementació de la política de OA es veja limitada per la capacitat i les possibilitats d'actuació de la Unitat de Documentació i Biblioteca.

Seminari cientificotècnic: Líquens: paradigma de simbiosis complexes. Colonitzadors d'hàbitats extrems que sucumbeixen enfront dels canvis ambientals

Els líquens són organismes relativament desconeguts, malgrat estar presents en pràcticament tots els ecosistemes terrestres, des de les fredes regions polars fins als deserts més àrids. Els líquens són sistemes complexos que s'originen per associacions simbiòtiques mutualistes i cícliques que involucren a una sèrie d'organismes de molt diversa índole: almenys, un fong heterotròfic o micobionte, una o diverses espècies d'organismes autòtrofs fotosintètics (microalgues i o cianobactèries) o fotobiontes que exerceixen la funció de productors primaris, bacteris no fotosintètics i llevats.

Seminari cientificotècnic: Reproduïbilitat i replicabilitat de la investigació

D'un temps a ara s'han vingut posant de manifest amb bastant freqüència els problemes de reproduïbilitat i replicabilitat en la investigació científica que es ve desenvolupant. La desconeguda magnitud d'aquests problemes amenaça el coneixement científic, tal com actualment l'entenem, i qüestiona gran part d'aqueix coneixement que donem per vàlid sense cap qüestionament. En conseqüència, la literatura científica es troba amenaçada i plagada de resultats de dubtosa qualitat que altera el coneixement científic comú en el seu conjunt.

Seminari cientificotècnic: Biotecnologia de bactèries de la Rizosfera

En aquest seminari es presentaren els avanços en una de les dues línies d'investigació que desenvolupen el grup de bacteriologia "Biotecnologia de Bacteris de la Rizosfera".

Seminari extraordinari: "Tree-row-volume-based sprays for control of citrus diseases and pests"

Dijous 18 de juliol, a les 13:00 h., en el Saló d'Actes de l'IVIA, el Dr. Franklin Behlau (Fundecitrus (Araraquara - São Paulo, Brasil), impartirà el seminari "Tree-row-volume-based sprays for control of citrus diseases and pests" . Estan tots convidats.

Seminari cientificotècnic: Els contaminants emergents. Del medi ambient a la cadena alimentària.

La reutilització dels recursos hídrics no convencionals, particularment d'aigües residuals tractades, és una realitat en zones àrides i semi-àrides. La present en aquestes aigües de gran varietat de contaminants emergents (Ecs) fa necessari estudiar la seua potencial distribució, translocació i acumulació en els cultius per a garantir la qualitat dels aliments.

Seminari cientificotècnic: La gemma dorment. Factors que controlen l'eixida de latència en la bresquillera.

La majoria dels arbres fruiters durant els mesos freds d'hivern detenen el seu creixement i formen gemmes per a protegir els meristems vegetatius i florals de les condicions climàtiques adverses en un procés conegut com a latència. Encara que l'arbre es trobe visualment parat, dins de les gemmes tenen lloc diferents processos a nivell molecular.

Seminario cientificotecnic: Abordatges genòmics per a accelerar la millora de l'albercoquer

Els avanços en genòmica i bioinformàtica estan permetent transformar la millora genètica, des de la base de la millora ‘clàssica' centrada en el fenotipat cap a una millora ‘informada sobre ADN'. Això és d'especial interés en el cas de les espècies fruiteres, que presenten llargs períodes juvenils i alts requeriments d'espai entre altres característiques.

Seminario cientificotècnic: Inducció de defenses en planta front a patògens. La importància de una visió a dues bandes

És ben conegut que en la interacció planta-patògen hi ha una co-evolució que implica tant els mecanismes d'atac del patògen com els de defensa de la planta. El patògen sempre intentarà accedir als nutrients de la planta mentre que aquesta intentarà impedir-ho. L'estudi de l'acció dels compostos que preparen a la planta per a que tinga una resposta més ràpida i eficaç passa per conèixer tant la reacció de la planta com la del patògen.

Mostrant 1 - 10 de 108 resultats
de 11